Yritys

Tilikontrolli Aulikki Roivainen on perustettu 1.1.1987. Liikeideamme on tarjota yrityksille ja yrittäjäksi aikoville kattava ja monipuolinen taloushallinnon palvelukokonaisuus. Tavoitteemme on omalla toiminnallamme auttaa yrittäjiä toimimaan kannattavasti.
Toimistomme sijaitsee Kemin keskustassa katutasossa osoitteessa Lapintie 11- 13, joten asiakkaittemme on helppo asioida kanssamme.  Toimistomme on Taloushallintoliiton jäsen sekä Suomen Yrittäjien ja Suomen Yrittäjänaisten jäsen.
 
Haluamme palvella pieniä  ja keskisuuria yrityksiä, joiden ei ole enää järkevää palkata yritykseensä taloushallinnon ammattilaista. Toimimme johdon tukena heidän tarviessa luotettavaa ajan tasalla olevaa tietoa toimminnastaan päätösten tueksi. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa on riittävän ajoissa ryhdyttävä korjaaviin toimenpiteisiin. Pitkän tähtäyksen verosuunnittelua on myös tarpeen käydä läpi. Tämä edellyttää yrittäjältä aktiivista oman toimintansa seuraamista.

Yrityksemme vahvuustekijöinä pidämme työkokemusta pankkialalta ja yksityisten yritysten taloustehtävissä. Myös vahva koulutus ja jatkuva kouluttautuminen yrityksessämme antavat henkilökunnallemme vankan pohjan taloushallinnon eri tehtäviin. Käytössämme on johtavien järjestelmätoimittajien tuottamat tietojärjestelmät.

Toiminnassamme panostamme hyvään yhteistyöhön sekä pitkäaikaisiin ja kiinteisiin asiakassuhteisiin. Toimintamme on vastuuvakuutettu hyvän tilitoimistotavan mukaisesti.